Daniele Silvestri: vídeos musicais

Daniele Silvestri: últimos vídeos musicais

Tutti matti

Vídeo Musical

Scusate se non piango

Vídeo Musical

Prima che

Vídeo Musical

Argentovivo

Vídeo Musical

Complimenti ignoranti

Vídeo Musical

La guerra del sale

Vídeo Musical

Pochi giorni

Vídeo Musical

Acrobati

Vídeo Musical

A dispetto dei pronostici

Vídeo Musical

Pochi giorni

Vídeo Musical

Tuttosport

Vídeo Musical