Jordan Chan: vídeos musicais

Jordan Chan: últimos vídeos musicais

Dou Ku

Vídeo Musical

Wuo Zai Hu

Vídeo Musical

Diou

Vídeo Musical

You Gui

Vídeo Musical

Zuo Meng

Vídeo Musical

Jiao Wo Zen Mo Bu Xiang Ni

Vídeo Musical

Gu Mu Ai Qing

Vídeo Musical

Gai Wuo De Ai

Vídeo Musical

Xia Gang Yi Zhi Hua

Vídeo Musical

Ma Ma De Hua

Vídeo Musical

Jin Sheng Jin Hui

Vídeo Musical